MENI

Комисија за спољну и трговинску политику

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Ченгић, Хасан
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Спајић, Анто
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Радовановић, Винко
ЧЛАНОВИ: Брка, Осман
Јукић, Велимир
Стојановић, Ружа

 

Надлежности

Комисија за спољну и трговинску политику: 

 

 • прати вођење спољне политике Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ;
 • разматра питања сарадње БиХ са Уједињеним нацијама и међународном заједницом;
 • разматра питања међупарламентарне сарадње са одговарајућим комисијама парламената других земаља;
 • разматра питања сарадње са Савјетом Европе, Међупарламентарном унијом, Централно -европском иницијативом и Организацијом за европску безбједност и сарадњу, те другим међународним организацијама;
 • разматра питања рада са институцијама БиХ, компетентним за питања спољних послова и међународних односа;
 • разматра активности сталних или привремених делегација Парламентарне скупштине у међупарламентарним институцијама;
 • разматра питања сагласности за ратификацију међународних уговора;
 • разматра питања која се односе на спољнотрговинску политику;
 • разматра питања која се односе на споразуме о међународној трговини;
 • разматра питања која се односе на царинску политику;
 • разматра питања која се односе на тарифе, прописе и законе из своје области;
 • разматра питања која се односе на међународне обавезе БиХ;
 • разматра односе са међународним трговинским институцијама;
 • разматра питања која се односе на путне исправе;
 • разматра питања која се односе на боравак и кретање странаца;
 • разматра односе са Интерполом;
 • разматра питања која се односе на успостављање и функционисање заједничких и међународних комуникација;
 • разматра питања која се односе на регулисање међуентитетског саобраћаја;
 • разматра питања која се односе на контролу ваздушног саобраћаја;
 • разматра питања која се односе на контролу фреквенција.

Комисија разматра и друга питања из области међународних и спољних послова, спољне трговине, царина, саобраћаја и комуникација.

Комисија извјештава Дом свака три мјесеца о својим активностима.

 

Сједнице