MENI

11. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

21.10.2003

Dnevni red:

  1. Razgovor sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini NJ. E. Arne Freiherr fon Kittlitz und Ottendorf-om o unapređenju saradnje između parlamenata naše dvije zemlje, kao i o unapređenju saradnje iz oblasti koje su u nadležnosti rada Komisije, posebno ekonomske oblasti;
  2. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice Komisije;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o naučnoj i tehnološkoj saradnji – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o kulturnoj, obrazovnoj i sportskoj saradnji - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5.  Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Nizozemske o međunarodnom cestovnom prijevozu - predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Osnovnog sporazuma o sardanji između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za otkazivanje bilateralnog Sporazuma o trgovinsko-privrednim odnosima između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.