MENI

29. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

22.2.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Komisije;
 2. Razgovor sa novoimenovanim ambasadorima BiH prije stupanja na dužnost;
 3. Prijedlog zakona o poštama Bosne i Hercegovine;
 4. Informacija o procesu pregovaranja sa Svjetskom trgovinskom organizacijom sa analizom efekata pristupanja ovoj organizaciji – informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa;
 5. Informacija o potpisanim bilateralnim i drugim sporazumima u drumskom transportu – informacija Ministarstva komunikacija i prometa;
 6. Grupe za prijateljstvo;
 7. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o ekstradiciji – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o prenošenju postupka u krivičnim stvarima – prelagač Predsjedništvo BiH;
 10. Saglasnost za ratifikaciju Evropske kovencije o obeštećenju žrtava krivičnih djela nasilja – predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Prijedlog plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku u 2005. godini;
 12. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.