MENI

45. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

25.1.2006

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njihovom uništavanju – predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Općeg sporazuma o privrednoj, investicionoj, tehničkoj, kulturnoj, sportskoj i omladinskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije – predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat jačanja zdravstvenog sektora) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj – predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih podataka – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o dvojnom državljanstvu između BiH i Kraljevine Švedske – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjeni Evropske konvencije osuzbijanju terorizma – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) – predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Izvještaj o radu Komisije za period 08. 07. – 20. 12. 2005. godine;
 10. Plan rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku u 2006. godini;
 11. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.