MENI

35. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

28.6.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o Službi za poslove sa strancima – predlagač Vijeće ministara BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o uspostavi Ureda registrara Odsjeka i za ratne zločine i Odsjeka II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju krivičnog i apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i posebnog odjeljenja za ratne zločine, te posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Regionalni program razvoja puteva) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Nota Sporazuma između guvernera Centralne banke Libije i ministra za međunarodnu saradnju BiH, SFRJ - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Saglasnost za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o međusobnoj zamjeni nekretnina-zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Ankari - predlagač Predsjedništvo BiH;
  9. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.