MENI

Dom naroda

Vitalni nacionalni interes

Zaštita vitalnog nacionalnog interesa

Predložena odluka Parlamentarne skupštine BiH u Domu naroda može biti proglašena destruktivnom po vitalni interes bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda većinom glasova bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata. Takvu predloženu odluku morat će odobriti u Domu naroda većina bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju.

Ukoliko većina bošnjačkih, hrvatskih ili srpskih delegata stavi primjedbu na pozivanje na zaštitu vital­nog in­te­resa, predsjedavajući Doma naroda odmah će sazvati zajedničku komisiju, koja se sastoji od tri delegata, od kojih je svaki izabran između bošnjačkih, hrvatskih i srpskih delegata, s ciljem razrješenja tog pitanja. Ako to komisija ne uspije u roku od pet dana, predmet se upućuje Ustavnom sudu BiH koji će po hitnom postupku preispitati proceduralnu ispravnost slučaja.

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH pozvali su se na vitalni nacionalni interes u sljedećim slučajevima: 

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini
  Broj PZ: 01-02-1131/03 od 13.11.2003.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 26.2.2004. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-2/04 od 28.5.2004. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 38/04

 2.  Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
   Broj PZ: 01,02-02-7-19/04 od 24.3.2004.
   Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata hrvatskog naroda na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 4. i 7.5.2004. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-8/04 od 25.6.2004.- objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 40/04

 3. Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 01,02-02-3-6/05 od 9.2.2005.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata hrvatskog naroda na 43. sjednici Doma naroda, održanoj 29.6.2005. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-10/05 od 22.7.2005. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 64/05

 4. Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji u oblasti prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i članova njihovih porodica
  Broj dokumenta - predmet: Saglasnost za ratifikaciju: 01,02-02-10-23/06 od 5.1.2006.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 54. sjednici Doma naroda, održanoj 21.2. i 10.3.2006. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-7/06 od 31.3.2006. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 34/06

 5. Prijedlog zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ilije Filipovića
  Broj prijedloga zaključka: 01,02-50-1-18-8/08 od 23.4.2008.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 15.5. i 17.6.2008. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-9/08 od 8.7.2008.- objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj: 91/08

 6. Odluka o potvrdi Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine
  Broj: 01,02-34-1-754/12 od 25.6.2012.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 19.7.2012. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-12/12 od 24.8.2012. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 79/12

 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 01,02-02-1-23/13 od 20.5.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15.7.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-18/13 od 27.9.2013.- objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 85/13

 8. Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku
  Broj PZ: 01,02-02-1-25/13 od 29.5.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: U-19/13 od 27.9.2013. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 84/13

 9. Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku
  Broj PZ: 01,02-02-1-34/13 od 17.7.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013. - objavljena u "Službenom glasniku BiH“, broj 84/13

 10. Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku
  Broj PZ: 01,02-02-1-35/13 od 17.7.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013., objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 84/13

 11. Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine po hitnom postupku
  Broj PZ: 01,02-02-1-36/13 od 17.7.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegate bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 84/13

 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 01,02-02-1-36/13 od 17.7.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5.11.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-27/13 od 29.11.2013., objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 2/14

 13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini
  Broj PZ: 01,02-02-1-58/13 od 10.12.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16.12.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-31/13 od 23.1.2014. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 9/14

 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 02-02-1-60/13 od 16.12.2013.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16.12.2013. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-32/13 od 23.1.2014. - objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 16/14

 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 02-02-1-1133/17 od 28.4.2017.
  Pitanje vitalnoga nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkoga naroda na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 4.5.2017. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U 3/17 od 7.7.2017. - objavljena u ''Službenom glasniku BiH'', broj. 54/17 

 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
  Broj PZ: 02-02-1-639/22 od 22.4.2022.
  Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 10. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 27.4.2022. godine

  Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U -14/22 od 1. 6. 2022. - objavljena je u "Službenom glasniku BiH", broj: 38/22

 Izvor: Odjel za dokumentaciju i informacije INDOK Sektora