MENI

18. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

18.5.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Prvog amandman sporazuma Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Drugog amandman sporazuma Kreditnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore – predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.