MENI

Međunarodni dokumenti od VII. saziva (2014.-2018.)

Od početka VII. saziva (2014.) u zakonodavnoj bazi podataka e-z@k PSBiH formalno i sadržajno obrađuju se međunarodni dokumenti (ugovori, sporazumi, konvencije, protokoli, memorandumi, deklaracije, statuti itd.) koje Predsjedništvo BiH, radi dobivanja prethodne saglasnosti za ratifikaciju ili otkazivanje, dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH. Parlamentarna skupština BiH odlučuje o davanju saglasnosti za ratifikaciju ili otkazivanjе međunarodnih dokumenata.

Baza podataka e-z@k PSBiH korisnicima omogućava pristup:

  • informaciji o međunarodnom dokumentu s konačnim statusom u PSBiH, statusom i fazom postupka u DNPSBiH i u PDPSBiH  (podnosilac, broj i datum dokumenta, nadležna komisija);
  • informaciji o objavljenoj odluci  o saglasnosti za ratifikaciju ili otkazivanje međunarodnih dokumenata u ''Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori'' (broj ''Službenog glasnika  BiH – Međunarodni ugovori'' u kojem je objavljena odluka PSBiH kao i broj u kojem je objavljena odluka Predsjedništva BiH);
  • cjelovitim tekstovima međunarodnih ugovora, mišljenju nadležne komisije kao i listingu glasanja sa sjednice doma.