MENI

23. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

7.9.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o hrani – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti – predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o općoj sigurnosti proizvoda – predlagač Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o nadzoru nad tržištem Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine – predlagač Vijeće ministara BiH;
  8. Izvještaj delegacije Doma naroda o uzvratnoj posjeti Saveznom vijeću Parlamenta Republike Austrije;
  9. Posjeta dr. Wolfganga Schäublea Parlamentarnoj skupštini BiH;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.