MENI

36. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

29.6.2005

Dnevni red:

  1. Saglasnost za ratifikaciju Aneksa I Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Bosanska-Srpska Kostajnica – Hrvatska Kostajnica – predlagač Predsjedništvo BiH;
  2. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.