MENI

15. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

16.2.2004

Dnevni red:

  1. Mogućnosti proizvodnje mlijeka u Bosni i Hercegovini i problemi u vezi sa poticajima i uvozno-izvoznim režimom;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Komisije;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Dodatnog protokola Konvencije protiv dopinga, Varšava 12. septembar 2002. godine - predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Dodatnog memoranduma o razumjevanju između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH u 2003. godini;
  6. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.