MENI

24. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

27.9.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Komisije;
  2. Saglasnost za ratifikaciju Konvencije o osnivanju Vijeća za carinsku saradnju – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.