MENI

21. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

14.7.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Komisije;
  2. Sedmi kvartalni izvještaj generalnog sekretara Vijeća Evrope o postprijemnim aktivnostima Bosne i Hercegovine u periodu mart – maj 2004. godine;
  3. Realizacija prioriteta iz Izvještaja Evropske komisije Vijeću ministara Evropske unije o izvodljivosti pregovaranja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Bugarske o slobodnoj trgovini – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji (ETS 132), otvorena za potpisivanje 5. maja 1989. godine u Strazburu, sa Protokolom o izmjenama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, otvorenim za prihvatanje 1. oktobra 1998. godine - predlagač Predsjedništvo BiH
  6. Saglasnost za ratifikaciju Konvencije za osnivanje evropske i mediteranske Organizacije za zaštitu biljaka (EPPO) od 18. aprila 1951. godine, sa dopunama Vijeća od 27. aprila 1995. godine, 9. maja 1962. godine, 18. septembra 1968. godine, 19. septembra 1973. godine, 23. septembra 1982. godine, 21. septembra 1988. godine i 15. septembra 1999. godine - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Izvještaj sa učešća na završnoj Konferenciji “Konflikti: sprečavanje, rješavanje, pomirenje”; Forum Barselona 2004., koja je održana od 16. – 20. juna 2004. godine u Barseloni;
  8. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za period 28. decembar 2003. godine – 18. juna 2004. godine;
  9. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.