MENI

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

PREDSJEDAVAJUĆI: Petković, Milan
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Salkičević - Dizdarević, Ermina
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG:

Ćubela, Ivan

ČLANOVI: Ćosić, Zdenko
Hadžibegić Bicciato, Amina
Kožul, Predrag
Nović, Sredoje
Smajić, Džemal
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Poslovnikom o radu Komisije.
U skladu sa članom 18. Zakona, Komisija ima slijedeće nadležnosti:
a) prati rad Agencije;
b) pokreće postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa Zakonom;
c) pokreće postupak razrješenja direktora i zamjenika direktora Agencije u skladu sa članom 15. Zakona;
d) razmatra izvještaje o radu Agencije najmanje dva puta godišnje ili po potrebi
e) razmatra izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja Agencije.

Komisija ima devet članova: tri predstavnika iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora.

Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenuje i razrješava Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Mandat tri predstavnika iz Predstavničkog doma i tri predstavnika iz Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovana u Komisiju traje koliko i mandat saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Mandat dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora traje četiri godine od dana imenovanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Stručnu i administrativno - tehničku podršku Komisiji za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije pruža Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

  • Na 18. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. marta 2021. godine i 16. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 8. aprila 2021. godine Darko Radić, predstavnik akademske zajednice imenovan je za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
    Na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 20. novembra 2023. godine i 11. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 23. novembra 2023. godine usvojena je Odluka o razrješenju Darka Radića dužnosti člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (Službeni glasnik BiH, broj 81/23).

Poslovnik Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije