MENI

38. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

25.7.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Kreditnog i finansijskog sporazuma između Kreditansalt fürWiederaufbau Frankfurt am Main KfW i Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za rehabilitaciju gradskog vodovoda u Unsko-sanskom regionu – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Konvencije o tripartitnim konsultacijama u svrhu promoviranja implementacije međunarodnih standarda rada - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Informacija o stanju bilateralnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Republikom Hrvatskom i Srbijom i Crnom Gorom o regulisanju pograničnog saobraćaja i zajedničkih graničnih prijelaza – informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
  6. Analiza primjene ugovora o slobodnoj trgovini s posebnim osvrtom na ugovore BiH – Republika Hrvatska i BiH – Srbija i Crna Gora – informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
  7. Kratka analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH – informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
  8. Unapređenje rada INDOK službe Sekretarijata PS BiH – Informacija Zajedničke službe Sekretarijata PS BiH;
  9. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za period januar – juni 2005. godine;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.