MENI

37. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

8.7.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 34., 35. i 36. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine – predlagač delegat Tomislav Limov;
 3. Prijedlog zakona o duhanu - predlagač delegat Tomislav Limov; 
 4. Prijedlog zakona o akcizama na duhanske proizvode – predlagač delegat Tomislav Limov; 
 5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o povratku izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske – predlagač Predsjedništvo BiH; 
 6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom saobraćaju - predlagač Predsjedništvo BiH; 
 7. Saglasnost za ratifikaciju Osmog amandmana na Ugovor o donaciji između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država za Program finansiranja rekonstrukcije – Program poslovnog razvoja - predlagač Predsjedništvo BiH; 
 8. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o formiranju međuvladine bosanskohercegovačko-ruske komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju - predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o trgovini i ekonomskoj saradnji - predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Tekuća pitanja:
 • Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje;
 • Informacija o stanju bilateralnih sporazuma koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Republikom Hrvatskom i Srbijom i Crnom Gorom o reguliranju pograničnog prometa i zajedničkih graničnih prijelaza – informacija Ministarstva vanjskih poslova.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.