MENI

Predstavnički dom

Privremene / Ad hoc komisije

Privremene komisije Doma - Dom svojim zaključkom može, na prijedlog poslanika ili kluba poslanika, osnovati privremene komisije Doma za razmatranje izvršenja ili pripremu određenog akta ili pitanja; ili istražne komisije.

Predlagač je dužan da predloži ciljeve i zadatke a zadaci i sastav komisije utvrđuju se zaključkom Doma.

Trenutno djeluju sljedeće privremene komisije

Istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje utroška sredstava Izvozno-kreditne agencije BiH i sredstava prikupljenih i namijenjenih za gradnju puteva
Članovi:

Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Nenad Lalić, Zaim Backović, Damir Bećirović i Salko Sokolović

Komisija počela sa radom: 7.9.2017. godine

Ad- hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2018.-2022.:

Privremena istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH
Materijali sa sjednica:(materijali su publicirani u raspoloživim verzijama)
Članovi: predsjedavajući Damir Arnaut, prvi zamjenik predsjedavajućeg Dragan Mektić, Zukan Helez, Mirjana Marinković-Lepić, Zlatan Begić, Alma Čolo, Branislav Borenović i Mira Pekić
Komisija počela sa radom: 26.5.2020. godine
Komisija okončala rad: 30.8.2022. godine

Konstituirajuća sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma

2. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (4.6.2020. godine)

Poslovnik Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

3. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (16.6.2020. godine)

Program rada Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (juni 2020)

4. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.6.2020. godine)

5. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (2.7.2020. godine)

Prezentacija sudije Okružnog suda u Banja Luci Milana Blagojevića

6. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (6.7.2020. godine)

7. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (23.7.2020. godine)

8. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (26.8.2020. godine)

9. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (3.9.2020. godine)

10. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.9.2020. godine)

11. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.9.2020. godine)

12. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (24.9.2020. godine)

13. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (1.10.2020. godine)

14. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (5.10.2020. godine)

15. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (8.10.2020. godine)

16. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (12.10.2020. godine)

17. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (14.10.2020. godine)

18. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (2.12.2020. godine)

19. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (7.12.2020. godine)

20. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (8.12.2020. godine)

21. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (15.12.2020. godine)

22. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (11.1.2021. godine)

23. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.1.2021. godine)

24. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (2.2.2021. godine)

25. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (24.2.2021. godine)

26. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (24.2.2021. godine)

27. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (29.3.2021. godine)

28. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (27.4.2021. godine)

29. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (11.5.2021. godine)

30. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (24.5.2021. godine)

31. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (25.5.2021. godine)

32. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (17.6.2021. godine)

33. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (17.2.2022. godine)

34. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (10.3.2022. godine)

35. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničog doma (8.6.2022. godine)

36. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (28.7.2022. godine)

37. sjednica Privremene istražne komisije Predstavničkog doma (30.8.2022. godine)

Audio zapisi:
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad- hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2014.-2018:

Istražna komisija Predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u Izvozno - kreditnoj agenciji BiH
Članovi: Šemsudin Mehmedović, Predrag Kožul, Mensura Beganović, Nenad Lalić, Mirsad Mešić, Dušanka Majkić i Mirsad Isaković
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2010 - 2014

Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 5.11.2013.
Komisija okončala rad: 5.2.2014.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 6.9.2012.
Komisija okončala rad: 7.11.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 26.3.2012.
Komisija okončala rad: 12.6.2012.
Komisija za izbor i imenovanje članova Centralne izborne komisije BiH
Članovi: Drago Kalabić, Zvonko Jurišić, Asim Sarajlić
Komisija počela sa radom: 15.7.2011.
Komisija okončala rad: 15.9.2011.

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2006 - 2010

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 31.10.2010.

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatosrkih sredstava
Članovi: Sefer Halilović, predsjedavajući, Denis Bećirović, Adem Huskić, Slavko Jovičić, Velimir Jukić, Šemsudin Mehmedović, Mirko Okolić, Vinko Zorić
Komisija počela sa radom: 15.6.2016. godine
Komisija okončala rad: 27.6.2017. godine
IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Ad hoc komisija za pripremu izmjena i dopuna, kao i prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Članovi: Selim Bešlagić, Halid Genjac, Sefer Halilović, Velimir Jukić, Remzija Kadrić, Drago Kalabić, Momčilo Novaković, Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 24.8.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni Hercegovini 2011. godine
(komisija ponovo aktivirana zaključkom sa 76. sjednice Predstavničkog doma)
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.5.2010.
Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine
Članovi: Halid Genjac, Azra Hadžiahmetović, Milica Marković, Mirjana Malić, Velimir Jukić, Martin Raguž, Mirko Okolić, Branko Dokić, Ljiljana Milašin, Sefer Halilović, Rifat Dolić, Jerko Ivanković-Lijanović i Momčilo Novaković
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Istražna komisija za provjeru navoda o raspodjeli CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH
Članovi: Drago Kalabić, Mehmed Suljkanović i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 21.4.2010.
Posebna istražna komisija Predstavničkog doma
Članovi: Sadik Ahmetović, Denis Bećirović, Branko Dokić, Rifat Dolić, Jerko Ivanković Lijanović, Sefer Halilović, Adem Huskić, Milica Marković, Slavko Matić, Hadži Jovan Mitrović, Mirko Okolić i Vinko Zorić
Komisija okončala rad: 4.11.2009.

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2002 - 2006

Privremena komisija za pripremu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma
Članovi:

Mirsad Ćeman, Munib Jusufović, Filip Andrić, Momčilo Novaković, Petar Kunić, Jozo Križanović, Sead Avdić, Jelina Đurković i Muhamed Moranjkić

Komisija počela sa radom:

Privremena istražna komisija sa zadatkom da ispita sve okolnosti i proceduru po kojoj je imenovan javni pravobranilac Bosne i Hercegovine
Članovi:

Munib Jusufović, Nikola Špirić, Izet Hadžić, Vinko Zorić, Sead Avdić, Mladen Potočnik i Miloš Jovanović

Komisija počela sa radom:

Komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ispitivanje tzv. slučaja "državni udar"
Članovi:

Nikola Špirić, Martin Raguž i Šefik Džaferović

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava koje je dobila Bosna i Hercegovina
Članovi:

Adem Huskić, Hazim Felić, Nenad Mišić, Ruža Sopta, Jozo Križanović, Mladen Potočnik, Milorad Živković, Tihomir Gligorić i Ivo Lozančić

Komisija počela sa radom:

Komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ispitivanje tzv. slučaja "državni udar"
Članovi:

Izet Hadžić, Beriz Belkić, Ljiljana Milićević, Filip Andrić, Zlatko Lagumdžija, Tihomir Gligorić, Ivo Lozančić i Mladen Potočnik

Komisija počela sa radom:

Komisija Predstavničkog doma za razmatranje i sagledavanje svih okolnosti vezanih za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine
Članovi:

Nikola Špirić, Martin Raguž, Šefik Džaferović, Mirsad Ćeman, Hasan Muratović, Petar Kunić, Ivo Miro Jović i jedan član Izborne komisije BiH

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija radi utvrđivanja okolnosti hapšenja Ante Jelavića, Miroslava Prce i Miroslava Rupčića
Članovi:

Miloš Jovanović, Hazim Felić i Filip Andrić

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za utvrđivanja istine u vezi s akcijom SFOR-a na Palama
Članovi:

Ljiljana Milićević, Ivo Miro Jović i Ibrahim Đedović

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za utvrđivanje stepena radijacije osiromašenim uranom i posljedica na zdravlje građana BiH
Članovi:

Abdulah Nakaš, Vinko Zorić, Jelina Đurković, Ljiljana Milićević, Mehmed Suljkanović, Milorad Živković, Mubera Ušanović, Nadžida Mlaćo i Ivo Lozančić

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za ispitivanje aktivnosti u vezi s izgradnjom carinskog terminala u Tuzli
Članovi:

Izet Hadžić, Sead Avdić, Momčilo Novaković, Nikola Špirić, Vlatka Komšić i Filip Andrić

Komisija počela sa radom:

Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika glavnog revizora
Članovi:

Nikola Špirić, Vinko Zorić i Hazim Felić

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za utvrđivanje devizne štednje građana BiH, položene na račune banaka do 31.3.1992. godine
Članovi:

Izet Hadžić, Ljiljana Milićević, Mehmed Suljkanović, Ruža Sopta, Dušanka Majkić i Filip Andrić

Komisija počela sa radom:

Ad-hoc komisije Predstavničkog doma koje su okončale svoj rad 2000 - 2002

Privremena komisija za razmatranje Prijedloga zakona o novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine "BH PRESS"
Članovi:

predsjedavajući Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Mirko Banjac, prvi zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Hilmo Neimarlija, drugi zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Mariofil Ljubić, predsjedavajući Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Osman Brka, prvi zamjenik predsjedavajućeg Miloš Jovanović, drugi zamjenik predsjedavajućeg Miro Grabovac - Titan, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije Ivo Lozančić, prvi zamjenik predsjedavajućeg Željko Bilbija, drugi zamjenik predsjedavajućeg Halil Mehtić.

Komisija počela sa radom:

Privremena komisija radi utvrđivanja činjenica u vezi s prodajom oružja Izraelu i Kamerunu
Članovi:

Ramiz Vilić, Miloš Jovanović, Mirko Banjac, Zdenko Vukić, Ivo Lozančić i Halil Mehtić

Komisija počela sa radom:

Istražna komisija za ispitivanje slučaja pronalaska oružja u Mostaru
Članovi:

Miro Grabovac - Titan, Ramiz Vilić, Mirko Mijatović, Bahrija Osmanović, Marko Amidžić, Mariofil Ljubić i Zoran Spasojević

Komisija počela sa radom:

Privremena komisija za pripremu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma
Članovi:

Sead Avdić, Abdurahman Malkić, Emina Zaćiragić, Miloš Jovanović, Mirko Banjac, Miro Grabovac i Halil Mehtić

Komisija počela sa radom: