MENI

49. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

25.4.2006

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini – predlagač Predstavnički dom;
  3. Izvještaj o aktivnostima na Projektu “Autoput na koridoru 5c” – predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa;
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima unutrašnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o izmjenama i dopunama na Ugovor o razvojnom kreditu – Projekat tehničke pomoći u oblasti socijalnog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o međusobnom uređenju imovinsko-pravnih odnosa - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.