MENI

07. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

17.6.2003

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku;
 2. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za period februar – maj 2003. godine;
 3. Prijedlog Plana rada Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za 2003. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Evropske konvencije o suzbijanju terorizma, Strazbur, 27. januar 1977. godine, predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Izmijenjenog i ponovo uspostavljenog Sporazuma o razvojnom kreditu (projekat podsticanja izvoza preduzeća) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (kredit broj 3257 BOS), predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Prijedlog Odluke o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine, predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Dokumenat «Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine», materijal Predsjedništva BiH;
 8. Izvještaj sa XI međunarodne konferencije o konkurenciji, Bon, 18. - 20. maj 2003. godine;
 9. Parlamentarne grupe za saradnju sa BiH, informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 10. Parlamentarne grupe prijateljstva sa BiH ili parlamentarne grupe za saradnju sa BiH u parlamentima drugih država, informacija Zajedničke službe Sekretarijata;
 11. Sastanak sa predstavnicima Grupe prijateljstva Francuska – BiH u Senatu RF, informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
 12. Program aktivnosti vezanih za demokratsku kontrolu nad oružanim snagama, informacija OSCE Misija u BiH, Odjel za sigurnosnu saradnju;
 13. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.