MENI

Grupa za Zapadnu Evropu

 

Nadležnosti

Grupa prijateljstva za Zapadnu Evropu nadležna je za uspostavljanje kontakata i saradnje sa predstavnicima parlamenata Njemačke, Švicarske, Holandije, Belgije, Luksemburga, Lihtenštajna, Španije, Norveške, Švedske, Danske, Finske, Islanda, Francuske, Velike Britanije, Irske i Portugala.