MENI

44. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

20.12.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o poravnanju međusobnih finansijskih potraživanja u odnosu na izmirenje računa iz robne rezerve između bivšeg SSSR i bivše SFRJ – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Koreje o kreditu Fonda za ekonomsku razvojnu saradnju i Aranžmana između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Koreje o kreditu Fonda za ekonomsku saradnju – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Davnje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke – predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Informacija o mogućem razvoju događaja vezano za pregovore sa EU o ukidanju viznog režima za BH građane – Ministaratvo sigurnosti BiH;
  8. Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat jačanja zdravstvenog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj - predlagač Predsjedništvo BiH;
  9. Nezavršene aktivnosti u 2005. godini;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.