MENI

02. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

24.2.2003

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku;
  2. Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2002. godinu – predlagač Vijeće ministara;
  3. Ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Republike Turske, predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Ugovor o slobodnoj trgovini između BiH i Republike Makedonije, predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.