MENI

32. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

19.4.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 30. i 31. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama Bosne i Hercegovine – predlagač delegat Tomislav Limov;
 3. Prijedlog zakona o duhanu – predlagač delegat Tomislav Limov;
 4. Prijedlog zakona o akcizama na duhanske proizvode – predlagač delegat Tomislav Limov;
 5. Prijedlog zakona o Službi za poslove sa strancima – predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Saglasnost za ratifikaciju Evropske konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelom – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Informacija o realizaciji zahtjeva Studije izvodljivosti – informacija Vijeća ministara BiH;
 8. Izvještaj o realizaciji sredstava iz Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji za 2002. godinu – informacija Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;
 9. Informacije ministarstava koje se odnose na problematiku njihove kadrovske popunjenosti, finansijskih sredstava i radnog prostora kojim raspolažu – informacija Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH;
 10. Pregled stanja bilateralnih sporazuma iz oblasti međunarodnog drumskog, vazdušnog, željezničkog, vodnog i kombinovanog transporta između Bosne i Hercegovine i drugih država – informacija Ministarstva komunikacija i prometa;
 11. Razmatranje bilateralnih sporazuma sa Republikom Hrvatskom i Srbijom i Crnom Gorom i njihovi efekti na bh privredu;
 12. Informacija o učešću predstavnika Parlamentarne skupštine BiH na Konferenciji predsjedavajućih komisija za vanjsku politiku i evropske integracije parlamenata članica SEECP, Bukurešt, 24. i 25. mart 2005. godine;
 13. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.