MENI

25. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

23.11.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Komisije;
  2. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit za prilagođavanje ekonomskog upravljanja – EMSAC), između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj – IDA – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekat podrške zapošljavanju) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (SESP) – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – Drugi kredit za prilagođavanje socijalnog sektora (SOSAC II) – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o cestovnom prijevozu putnika i tereta – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije – predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o veterinarskoj saradnji – predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Saglasnost za ratifikaciju Konvencije na zaštiti i održivoj upotrebi rijeke Dunav (Konvencija o zaštiti rijeke Dunav) – predlagač Predsjedništvo BiH;
  9. Izvještaj Delegacije Parlamentarne skupštine BiH sa sastanka predsjedavajućih i članova vanjskopolitičkih odbora zemalja regiona i zemalja članica EU, koji je održan na Cetinju 13. i 14. septembra 2004. godine;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.