MENI

28. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

26.1.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Komisije;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o finansijskoj saradnji u 2003. godini – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom finansiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum-Mljetski kanal – predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku za period od 29. juna do 31. decembra 2004. godine;       
  9. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.