MENI

39. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

13.9.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Komisije;
 2. Informacija po zaključku Komisije o sastanku predsjedavajućeg Doma naroda i predsjedavajućeg Komisije sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine, Prijedlogom zakona o duhanu i Prijedlogom zakona o akcizama na duhanske proizvode predlagača delegata Tomislava Limova;
 3. Saglasnost za ratifikaciju Okvirnog sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja BiH u programima Zajednice - predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba - predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju - predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima - predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima - predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima - predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima - predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima - predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o pravnoj saradnji u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Turske - predlagač Predsjedništvo BiH;
 12. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske - predlagač Predsjedništvo BiH;
 13. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke - predlagač Predsjedništvo BiH;
 14. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prevenciji izbjegavanja poreskih obaveza u pogledu poreza na dohodak - predlagač Predsjedništvo BiH;
 15. Izvještaj o posjeti delegacije Parlamentarne skupštine BiH Francuskoj;
 16. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.