MENI

17. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

26.4.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Komisije;
  2. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju) – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Švicarskog Federalnog Vijeća - predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Danske o cestovnom prijevozu putnika i tereta - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.