MENI

43. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

24.11.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 41. i 42. sjednice Komisije;
 2. Prijedlog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Saglasnost za ratifikaciju Nota sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o uslovima trajnog prenosa dijela kontigenta detašmana Republike Slovenije u korist Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Saglasnost za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju - predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Saglasnost za ratifikaciju Administrativnog sporazuma za sprovođenje ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju - predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine između Vijeća ministara BiH i Međunarodne komisije za nestale osobe - predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Norveške o readmisiji vlastitih državljana i državljana trećih zemalja - predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Saglasnost za ratifikaciju Dopunskog kreditnog Sporazuma između Evropske zajednice, Bosne i Hercegovine i Centralne banke Bosne i Hercegovine - predlagač Predsjedništvo BiH;
 9. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o pružanju zrakoplovnih usluga između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije - predlagač Predsjedništvo BiH;
 10. Saglasnost za ratifikaciju Konvencije o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelom -predlagač Predsjedništvo BiH;
 11. Tekuća pitanja. 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.