MENI

05. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

14.4.2003

Dnevni red:

  1. Upoznavanje članova Komisije sa stepenom ispunjavanja obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope i drugim međunarodnim institucijama u 2003. godini;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku;
  3. Prijedlog Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Izvještaj sa Parlamentarne konferencije o WTO, koja je održana 17. i 18. februara 2003. godine u Ženevi;
  5. Izvještaj sa Četvrtog sastanka Asocijacije evropskih senata, održanog 28. februara 2003. godine u Madridu;
  6. Izvještaj o sastanku g. Wolfganga Thiersea, predsjednika Parlamenta SR Njemačke sa predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućeg Predstavničkog doma PS BiH;
  7. Zahvalnost Ministarstva inostranih poslova Srbije i Crne Gore, informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH;
  8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.