MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE)

PREDSJEDAVAJUĆI: Magazinović, Saša
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Novaković - Bursać, Snježana
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Filipović, Darijana
ČLANOVI: Borenović, Branislav
Ćudić, Sabina
ZAMJENICI ČLANOVA: Bosić, Mladen
Dedić, Šemsudin
Đonlagić, Dženan
Karamehić-Abazović, Mia
Vujičić, Miroslav
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PSVE) 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)


Osnovana kao prva međunarodna organizacija u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, Vijeće Evrope (VE) je organizacija koja zauzima posebno mjesto u evropskoj institucionalnoj strukturi zbog značaja osnovnih tema kojima se bavi: zaštita ljudskih prava, demokratija i vladavina prava. Ova organizacija razvila je u svijetu jedinstven mehanizam i pravne instrumente zaštite ljudskih prava. Vijeća Evrope danas obuhvata 47 zemalja sa oko 800 miliona stanovnika. 

Najveće ostvarenje Vijeća Evrope jeste Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o čijem se provođenju, uz ostala tijela Vijeća Evrope, brine Evropski sud za ljudska prava: institucija koja svakom građaninu čija su ljudska prava ugrožena daje mogućnost da traži ostvarenje svojih prava i zaštiti ljudsko dostojanstvo.

U svrhu ispunjavanja svojih osnovnih ciljeva Vijeće Evrope uspostavilo je mrežu institucija koje nastoje učiniti Evropu boljim mjestom za život. Komitet ministara, Parlamentarna skupština, Evropski sud za ljudska prava, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, Ured komesara za ljudska prava, Konferencija nevladinih organizacija, Venecijanska komisija, Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nehumanog ili degradirajućeg tretmana ili kazne, te brojna druga tijela i komiteti kroz svoje aktivnosti nastoje osigurati provođenje principa i vrijednosti Vijeća Evrope u oblastima: ljudskih prava, pravnih pitanja, socijalnih i ekonomskih pitanja, okoliša, lokalnih i regionalnih vlasti, obrazovanja, kulture i sporta, pitanja mladih. 

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (PSVE) je savjetodavno tijelo Vijeća Evrope, sastavljeno od članova nacionalnih parlamenata pri čemu je najmanji broj članova koji jedna zemlja može imati dva, a najveći 18. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope broji 318 poslanika – članova Skupštine i isto toliko zamjenika članova. O sastavu delegacija odlučuje svaki državni parlament pojedinačno, pri čemu je potrebno osigurati odgovarajuću zastupljenost političkih stranaka (pozicije i opozicije), te spolnu zastupljenost. U Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope djeluju političke grupe koje predstavljaju savez stranaka sličnih ideoloških pogleda, i to su: Socijalisti (SOC), Grupa evropskih narodnih stranaka (EPP/CD), Evropska demokratska grupa (EDG), Alijansa liberala i demokrata za Evropu (ALDE) i Grupa ujedinjene evropske ljevice (UEL). Članstvo u političkim grupama nije obavezno, tako da postoji određeni broj članova koji ne pripada ni jednoj grupaciji.

Za koordiniranje aktivnosti Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i njeno predstavljanje u vanjskim odnosima zadužen je Biro koji čine predsjednik PSVE, 20 potpredsjednika, predsjedavajući političkih grupa i predsjedavajući komiteta. Članovi Biroa zajedno s predsjedavajućima svih nacionalnih delegacija čine Stalni komitet čiji je glavni zadatak da djeluje u ime Skupštine između zasjedanja. 

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u okviru svojih aktivnosti raspravlja i gotovo svim aktuelnim društvenim problemima i političkim događajima i u tu svrhu je osnovano deset stalnih komiteta:

 - Komitet za politička pitanja i demokratiju
 - Komitet za pravne poslove i ljudska prava
 - Komitet za socijalna pitanja, zdravstvo i održivi razvoj
 - Komitet za migracije, izbjeglice i raseljena lica
 - Komitet za kulturu, nauku, obrazovanje i medije
 - Komitet za jednakost i nediskriminaciju
 - Monitoring komitet
 - Komitet za pravila i procedure, imunitet i institucionalna pitanja
 - Komitet za izbor sudija u Evropski sud za ljudska pravaSjedište Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope je u Strasbourgu (Francuska) gdje se i održava plenarna sjednica podijeljena na četiri dijela koji se održavaju krajem januara, aprila i juna, te početkom oktobra. Sastanci komiteta, uključujući i sastanke Biroa i stalnog komiteta, održavaju se kako za vrijeme plenarnih zasjedanja, tako i između zasjedanja. 

Odluke koje donosi Skupština Vijeća Evrope donose se u formi rezolucija ili preporuka i, iako nemaju pravno obavezujući karakter, poštivanje tih dokumenata predstavlja izraz privrženosti organizaciji u čije članstvo je zemlja stupila. Pored toga, Skupština se svojom ekspertizom, posebno u oblasti ljudskih prava, nametnula kao respektabilan akter na evropskoj političkoj sceni. Zadužena je za izbor predsjednika Skupštine, generalnog sekretara Vijeća Evrope i njegovog zamjenika, generalnog sekretara Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, sudije Evropskog suda za ljudska prava, te komesara za ljudska prava.

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH ima pet članova i pet zamjenika članova koji su raspoređeni u odgovarajuće političke grupacije i komitete, prema vlastitim preferencijama. Posebna uloga koju imaju članovi delegacije ogleda se u kontaktima s Monitoring komitetom PSVE. S obzirom da je Bosna i Hercegovina od prijema u članstvo Vijeća Evrope pod monitoringom ispunjavanja postprijemnih obaveza, Monitoring komitet PSVE redovno prati situaciju u našoj zemlji i priprema izvještaje na osnovu kojih PSVE donosi rezolucije i preporuke za djelovanje bh. vlasti.

Zemlje članice Vijeća Evrope: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Island, Irska, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldova, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Ruska Federacija, San Marino, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija

Zemlje posmatrači: Kanada, Meksiko, Izrael

Status specijalnog gosta u PS Vijeća Evrope ima Bjelorusija.

Cilj Vijeća Evrope je da postigne veće jedinstvo među svojim članicama s ciljem zaštite i ostvarenja ideala i principa koji su njihovo zajedničko naslijeđe, te omogućavanja njihovog ekonomskog i društvenog napretka (Član 1. Statuta Vijeća Evrope) 

Službeni jezici PSVE: engleski i francuski, a kao radni jezici koriste se još i ruski, njemački i italijanski.

Napomena: Zbog obaveznog prisustva sjednicama Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Delegacija PSBiH u ovom tijelu sastoji se od članova i zamjenika članova