MENI

Komisija za vanjske poslove

 

Nadležnosti

Komisija za vanjske poslove: 

  • prati vođenje vanjske politike Predsjedništva i Vijeća ministara BiH;
  • razmatra pitanja saradnje BiH s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom;
  • razmatra pitanja međuparlamentarne saradnje s odgovarajućim komisijama parlamenata drugih zemalja;
  • razmatra pitanja saradnje s Vijećem Evrope, Međuparlamentarnom unijom, Centralnoevropskom inicijativom i  Organizacijom za  evropsku sigurnost i saradnju, te drugim međunarodnim organizacijama;
  • razmatra pitanja rada institucija BiH, kompetentnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa;
  • razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih delegacija Parlamentarne skupštine u međuparlamentarnim institucijama;
  • razmatra pitanja davanja saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih ugovora.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih i vanjskih poslova.

Sjednice