MENI

11. sjednica Komisije za vanjske poslove

27.6.2003 9:20

Dnevni red:

 1. Opći pravci i prioriteti u sprovođenju vanjske politike Bosne i Hercegovine;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Izmjenjenog i ponovno uspostavljenog Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat podsticanja izvoza poduzeća između BiH i međunarodne asocijacije za razvoj (kredit broj 3257 BOS)),
  b)      Evropske konvencije o suzbijanju terorizma,
  c)      Memoranduma o razumijevanju između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine,
  d)     Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Evrope.
 3. Davanje mišljenja za suglasnost za otkazivanje bilateralnih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Češke:
  a)      Trgovinskog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Češke od 22. maja 2003. godine,
  b)      Ugovora o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Čehoslovačke, od 14. novembra 1928. godine,
  c)      Dogovora o suradnji na suzbijanju povreda carinskih i deviznih propisa, od 12. novembra 1976. godine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.