MENI

07. sjednica Komisije za vanjske poslove

12.3.2003 11:00 sala 3/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 6. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 05.03.2003.godine;
  2. Upoznavanje članova Komisije sa stupnjem ispunjavanja obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope i drugim međunarodnim institucijama u 2003.godini;
  3. Rasprava o aktualnim političkim dešavanjima u svijetu, a u svjetlu krizne situacije u Iraku – Informacija o krizi u Iraku, dobijena od Ministarstva vanjskih poslova BiH, 24.02.2003.godine;
  4. Rasprava o Prijedlogu plana posjeta za 2003.godinu na nivou Parlamentarne skupštine BiH koje je Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostavilo Komisiji 04.02.2003.godine;
  5. Informacija o 4. Parlamentarnoj konferenciji Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu, 21.-22.05.2003.godine;
  6. Tekuća pitanja. 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.