MENI

22. sjednica Komisije za vanjske poslove

11.1.2005 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma, Parlamentarne skupštine BiH, održane 24.11.2004.godine;
 2. Zaključci Komisije o Dokumentima Vijeća Evrope (Rezolucije Monitoring komiteta i Političkog komiteta Parlamentarne skupštimne VE, te mišljenje Venecijanske Komisije), sa kojima bi se kandidirala rasprava na nekoj od sjednica Zastupničkog doma;
 3. Zajednička izjava sa VI Interparlamentarnog sastanka između Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i Crnom Gorom i Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, Mostar, 03.-04.11.2004.godine;
 4. a)      Izvješće o sastanku članova Komisije sa delegacijom Odbora za vanjsku politiku britanskog Parlamenta, 08.11.2004.godine;
  b)      Informacija o raspravi u Odboru za vanjske poslove Donjeg doma Parlamenta UK o preispitivanju politike UK prema Zapadnom Balkanu;
 5. Izvješće o posjeti delegacije Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Kraljevini Nizozemskoj i Parlamentu Kraljevine Nizozemske, 09.11.2004.godine;
 6. Izvješće o sastanku rukovodstava Komisije za vanjske poslove ZD i Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH sa g. Gustavom Selvom, predsjedateljem Komisije za vanjske poslove i odnose sa EU Zastupničkog doma Parlamenta Italije;
 7. a)      Zabilješka o razgovoru predstavnika MVP-a BiH sa načelnikom sektora za evropske poslove MVP-a Narodne Republike Kine (materijal MVP-a BiH);
  b)      Pismo-poziv Svekineskog kongresa predstavnika Narodne Republike Kine za posjetu Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma NRKini;
 8. Informacija-spisak članova Parlamentarnog odbora saudijsko-bosanskohercegovačkog prijateljstva (materijal MVP-a BiH);
 9. a)      Zabilješka sa sastanka rukovodstva Komisije za vanjske poslove sa g. Volkerom Ruhe-om, predsjedateljem Komisije za vanjsku politiku njemačkog Bundestaga;
  b)      Pismo-poziv predsjedatelja Komisije za vanjsku politiku njemačkog Bundestaga za posjetu delegacije Komisije za vanjske poslove SRNjemačkoj;
 10. Informacija o radu Međuvladine konferencije (ICG) oko usuglašavanja budućeg ustava Evropske unije (materijal MVP-a BiH);
 11. Izvješće izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH sa sastanka predsjedatelja vanjskopolitičkih odbora zemalja regiona i zemalja članica EU, koji je održan na Cetinju, 13.-14.09.2004. godine;
 12. Razmatranje inicijative o intenziviranju parlamentarne suradnje i osnivanju Grupe prijateljstva BiH-Francuska, te posjete delegacije PSBiH Francuskoj;
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke o financijskoj suradnji u 2003.godini;
  b)      Ugovora između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom financiranju održavanja i pogona regionalnog odvodnog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal.
 14. Rasprava o organiziranju tematske sjednice Komisije za vanjske poslove sa Predsjedništvom BiH i Vijećem ministara BiH oko pitanja davanja suglasnosti za ratificiranje međunarodnih sporazuma, ugovora i konvencija;
 15. Prijedlog Programa rada Komisije za vanjske poslove za 2005.godinu – Kalendar međunarodnih aktivnosti Parlamentarne skupštine BiH u 2005.godini;
 16. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.