MENI

23. sjednica Komisije za vanjske poslove

10.3.2005

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 11.01.2005.godine;
 2. Pripreme za posjetu delegacije Komisije za vanjske poslove njemačkom Bundestagu, 14.-17.03.2005.;
 3. Informacija o održavanju javnog saslušanja «Migracije, integracija i razvoj: ka evropskoj politici?», Brisel, 14.-15.03.2005. (poziv upućen predsjedatelju Komisije);
 4. Informacija o sastanku predsjedavajućih parlamentarnih komisija za vanjske poslove i za evropske integracije zemalja učesnica u SEECP, Bukurešt (Rumunija), 24.-25.03.2005.;
 5. Informacija o formiranju Grupe prijateljstva s BiH pri Državnom zboru Republike Slovenije;
 6. Informacija - međunarodni ugovori koje je BiH zaključila do kraja 2004. godine, a koji su u pripremi za ratificiranje (materijal MVP-a);
 7. Zabilješka sa sastanka Komisije za vanjske poslove sa novoimenovanim veleposlanicima BiH u inozemstvu, 14.02.2005.;
 8. Informacija o najavama Austrije za organiziranje međunarodne mirovne konferencije za Balkan u prvoj polovini 2006. godine;
 9. Informacija o rezultatima parlamentarnih izbora u Turskoj Republici Sjeverni Kipar;
 10. Pismo Patricka Moriau-a, predsjedatelja Grupe Belgija-Balkan u Zastupničkom domu Parlamenta Belgije o davanju podrške Geertu Versnicku, kandidatu za predsjednika Interparlamentarne unije;
 11. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.