MENI

30. sjednica Komisije za vanjske poslove

16.12.2005 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 29.11.2005. – Zabilješka o nastupu novoimenovanih veleposlanika BiH pred Komisijom;
 2. Informacija o kompletiranju tima za pregovaranje u procesu stabilizacije i pridruživanja BiH Europskoj uniji, budućim aktivnostima i obavezama PSBiH (Informacija Direkcije za europske integracije);
 3. Informacija o održanom skupu „Vanjska politika BiH-između izazova i slabosti“ i susret sa članovima Vanjskopolitičke inicijative BiH;
 4. Zajednička izjava sa 7. međuparlamentarnog sastanka Zajedničke komisije za europske integracije PSBiH sa izaslanstvom Europskog parlamenta za odnose sa zemljama JI Europe, Brisel, 23.-24.5.2005.;
 5. Zajednička izjava sa 1. Konferencije parlamentarnih komisija za europske integracije država učesnica u procesu stabilizacije i pridruživanja EU iz JI Europe, Sarajevo, 16.-18.6.2005.;
 6. Rezolucija Europskog parlamenta o Balkanu: 10 godina nakon Srebrenice;
 7. Informacija o susretu veleposlanika BiH u Teheranu sa predsjednikom Komisije za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost Medžlisa IR Iran;
 8. Izvješće sa regionalnog sastanka predsjednika parlamenata održanog na Bledu, 11.6.2005.;
 9. Izvješće sa I dijela 51. zasjedanja Skupštine Zapadnoeuropske unije održanog u Parizu, 13.-16.6.2005.;
 10. Izvješće o službenoj posjeti (studijskom putovanju) izaslanstva Sekretarijata Zastupničkog doma PSBiH Zastupničkom domu Parlamenta Republike Italije, 19.-24.6.2005.;
 11. Izvješće o službenoj posjeti izaslanstva PSBiH Republici Francuskoj, 20.-25.6.2005.;
 12. Zabilješka o razgovoru g.Šefika Džaferovića, zamjenika predsjedatelja ZD PSBiH, sa veleposlanicom IR Pakistan u BiH, održanom u Sarajevu, 29.8.2005.;
 13. Izvješće sa 2. svjetske Konferencije predsjednika parlamenata, Njujork, 7.-9.9.2005.;
 14. Izvješće sa jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine OSCE-a, održanog na Svetom Stefanu, 7.-10.10.2005.;
 15. Zabilješka sa sastanka sa delegacijom Skupine prijateljstva Državnog Zbora Republike Slovenije, održanog 8.11.2005.;
 16. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje o kreditu Fonda za gospodarsku razvojnu suradnju i Aranžmana između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje o kreditu Fonda za gospodarsku razvojnu suradnju;
  b)    Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o poravnanju međusobnih financijskih potraživanja u odnosu na izmirenje računa iz robne rezerve između bivšeg SSSR i bivše SFRJ;
  c)    Protokola o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 3.6.1999.
 17. Informacija predsjedatelja Komisije o susretu sa veleposlanikom Češke Republike u BiH i aktivnostima na uspostavljanju međuparlamentarne suradnje između vanjskopolitičkih odbora dvije zemlje;
 18. Informacija o inicijativi predsjedatelja Komisije za uspostavljanje kontakta sa Svetom Stolicom i mogući susret članova Komisije sa zvaničnicima Vatikana u narednom periodu;
 19. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.