MENI

27. sjednica Komisije za vanjske poslove

16.9.2005 9:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 2.6.2005.godine;
 2. Razmatranje zaključaka Komisije za vanjske poslove o temi „Odnos institucija vlasti BiH prema mandatu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH“, na temelju rasprave zastupnika na 62. sjednici Zastupničkog doma, sa određenjem prema Rezoluciji o ovoj temi predlagača kluba SDP-a;
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Ugovora između BiH i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
  b)    Ugovora između BiH i Republike Slovenije o izručenju;
  c)    Ugovora između BiH i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
  d)    Ugovora između BiH i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
  e)    Ugovora između BiH i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
  f)     Ugovora između BiH i Islamske Republike Pakistan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prevenciji izbjegavanja poreskih obaveza u pogledu poreza na dohodak;
  g)    Sporazuma između BiH i Republike Hrvatske o izmjeni Sporazuma između Vlade BiH, Vlade Federacije BiH i vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
  h)    Sporazuma o pravnoj suradnji u građanskim i privrednim stvarima između BiH i Republike Turske;
  i)     Sporazuma o suradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske;
  j)     Sporazuma između Vlade BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o suradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke.
 4. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.