MENI

20. sjednica Komisije za vanjske poslove

17.9.2004 10:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 17.06.2004.godine;
 2. Prijem novoimenovanih ambasadora/veleposlanika BiH u Španiji i Egiptu;
 3. Delegiranje predstavnika iz Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma za Parlamentarnu ligu sa Japanom;
 4. Posjeta dr. Wolfganga Schaublea, zastupnika u Parlamentu SR Njemačke i zamjenika predsjedavajućeg Frakcije CDU-CSU u Bundestagu i dogovor oko učešća članova Komisije u raspravu na okruglom stolu, 17.09.2004.godine u 16,30;
 5. Posjeta predsjednika Parlamenta Kraljevine Norveške Jorgena Kosmoa BiH,19.-21.09.2004;
 6. Posjeta parlamentarne grupe Nacionalne skupštine Kuvajta BiH, 23.-28.09.2004.godine;
 7. Posjeta gospodina Volkera Ruhea, predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove njemačkog Bundestaga, 14.10.2004. godine i dogovor za uzvratnu posjetu izaslanstva Komisije;
 8. Posjeta predsjednika Komisije za vanjske poslove i odnose sa EU Zastupničkog doma Parlamenta Republike Italije, g. Gustava Selve Bosni i Hercegovini sredinom oktobra/listopada 2004.godine i dogovor za uzvratnu posjetu izaslanstva Komisije;
 9. Posjeta izaslanstva Komisije za vanjske poslove Parlamentu Kraljevine Nizozemske-dogovor oko predloženog termina (septembar/rujan-oktobar/listopad);
 10. Junsko/lipanjsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope – dogovor oko stavljanja ove točke dnevnog reda na sjednicu Zastupničkog doma;
 11. Izvješće o strukturi i stanju DK predstavništava/izaslanstava BiH u svijetu;
 12. Izvješće o posjeti izaslanstva Komisije za vanjske poslove Srbiji i Crnoj Gori;
 13. Izvješće izaslanstva Doma naroda o uzvratnoj posjeti Saveznom vijeću Parlamenta Republike Austrije;
 14. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade SR Njemačke o financijskoj suradnji za 2002.godinu;
  b)      Konvencije o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju (WCO);
  c)      Deklaracije o antidopingu u sportu (WADA).

    15. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.