MENI

31. sjednica Komisije za vanjske poslove

16.1.2006 9:30

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 16.12.2006.;
 2. Izbor drugog zamjenika predsjedatelja Komisije za vanjske poslove umjesto dosadašnje zastupnice Seade Palavrić, kojoj je prestao mandat u PSBiH;
 3. Rasprava o prijedlogu Radnog plana Komisije za vanjske poslove u 2006. godini (i u okviru toga razmatranje Prijedloga Okvirnog pregleda međunarodnih aktivnosti PSBiH za 2006. i Izvještaja o međunarodnim aktivnostima PSBiH za 2005.)
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)     Općeg sporazumao privrednoj, investicionoj, tehničkoj, kulturnoj, sportskoj i omladinskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije;
  b)     Sporazuma o dvojnom državljanstvu između BiH i Kraljevine Švedske;
  c)     Ugovora između BiH i Republike Hrvatske o suradnji u oblasti prava žrtava rata u BiH koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji;
  d)     Sporazuma između BiH i Europske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu povjerljivih podataka;
  e)     Sporazuma između Vjeća ministara BiH i Vlade Rumunije o readmisiji njihovih vlastitih državljana i stranaca;
  f)      Protokola o izmjeni Europske konvencije o suzbijanju terorizma;
  g)     Protokola o suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske;
  h)     Okvirnog ugovora o kreditu između BiH i Razvojne banke Vijeća Europe.
 5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.