MENI

03. sjednica Komisije za vanjske poslove

3.1.2003 9:00 sala 3/II

Dnevni red:

 1. Verificiranje zapisnika sa 2. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 23.decembra/prosinca 2002.godine;
 2. Razmatranje Prijedloga Radnog plana Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za 2003. godinu;
 3. Razmatranje Izvješća o stupnju ispunjavanja obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Evrope i drugim međunarodnim institucijama u 2003. godini;
 4. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Međunarodne Konvencije o suzbijanju financiranja terorizma;
  b)      Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske;
  c)      Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije;
  d)      Sporazuma o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije;
  e)      Sporazuma o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Češke Republike.
 5. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.