MENI

13. sjednica Komisije za vanjske poslove

15.9.2003 11:00

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 12. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 10. septembra/rujna 2003.godine;
  2. Razmatranje Dokumenta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (Četvrti kvartalni izvještaj od marta/ožujka do juna/lipnja 2003.godine o poštovanju dužnosti i obaveza i provedbi postprijemnog programa suradnje) u svrhu pripreme za sastanak sa Monitoring timom Vijeća Evrope koji je u posjeti Bosni i Hercegovini od 14.-18.septembra/rujna 2003.godine;
  3. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.