MENI

21. sjednica Komisije za vanjske poslove

24.11.2004 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 20. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 17.09.2004.godine;
 2. a) Izvješće o Prijedlogu zakona o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, državnih službenika i ostalih zaposlenih u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (predlagatelj zastupnik Momčilo Novaković);
  b) Izvješće o Rezoluciji o odlaganju slanja svih BH vojnika i policijskih formacija u misije u inozemstvo do donošenja odgovarajućih zakona i aktivnosti u ovoj oblasti (predlagatelj zastupnik Zlatko Lagumdžija);
 3. Izvješće o stukturi i stanju diplomatsko-konzularnih predstavništava/izaslanstava Bosne i Hercegovine u svijetu i novi Pravilnik o diplomatskim pasošima (materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH);
 4. Zaključci Komisije o Dokumentima Vijeća Evrope (Rezolucije Monitoring komiteta i Političkog komiteta Parlamentarne skupštimne VE, te mišljenje Venecijanske Komisije), sa kojima bi se kandidirala rasprava na nekoj od sjednica Zastupničkog doma;
 5. Zajednička izjava sa VI Interparlamentarnog sastanka između Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom i Crnom Gorom i Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH, Mostar, 03.-04.11.2004.godine;
 6. a) Izvješće o sastanku članova Komisije sa delegacijom Odbora za vanjsku politiku britanskog Parlamenta, 08.11.2004.godine;
  b) Informacija o raspravi u Odboru za vanjske poslove Donjeg doma Parlamenta UK o preispitivanju politike UK prema Zapadnom Balkanu;
 7. Izvješće o posjeti delegacije Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Kraljevini Nizozemskoj i Parlamentu Kraljevine Nizozemske, 09.11.2004.godine;
 8. Informacija i program posjete g. Gustava Selve, predsjednika Komisije za vanjske poslove i odnose sa EU Zastupničkog doma Parlamenta Republike Italije BiH, 02.-03.12.2004.godine;
 9. a) Zabilješka o razgovoru predstavnika MVP-a BiH sa načelnikom sektora za evropske poslove MVP-a Narodne Republike Kine (materijal MVP-a BiH);
  b) Teme za razgovor koje je Ambasada Republike Kine poslala predsjedatelju Zastupničkog   doma PS BiH oko otvorenog pitanja «nezavisnosti Tajvana»;
 10. Informacija-spisak članova Parlamentarnog odbora saudijsko-bosanskohercegovačkog prijateljstva (materijal MVP-a BiH);
 11. Zabilješka sa sastanka rukovodstva Komisije za vanjske poslove sa g. Volkerom Ruhe-om, predsjedateljem Komisije za vanjsku politiku njemačkog Bundestaga;
 12. Informacija o radu Međuvladine konferencije (ICG) oko usuglašavanja budućeg ustava Evropske unije (materijal MVP-a BiH);
 13. Izvješće izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH sa sastanka predsjedatelja vanjskopolitičkih odbora zemalja regiona i zemalja članica EU, koji je održan na Cetinju, 13.-14.09.2004. godine
 14. Pismo NJ.E. g. Jasera Arafata, predsjednika Države Palestine upućeno g. Martinu Ragužu, predsjedatelju Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 15. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o veterinarskoj suradnji;
  b)      Sporazuma o suradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije;
  c)       Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi kredit za prilagođavanje socijalnog sektora) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (SOSAC II);
  d)       Sporazuma o razvojnom kreditu (Drugi projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (SESP);
  e)       Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prijevozu putnika i tereta;
  f)       Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj upotrebi rijeke Dunav (Konvencija o zaštiti rijeke Dunav).
 16. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.