MENI

05. sjednica Komisije za vanjske poslove

13.2.2003 12:00 sala 3/II

Dnevni red:

 1. Verificiranje zapisnika sa 4. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 13.01.2003.godine;
 2. Upoznavanje članova Komisije sa posjetom delegacije Medžlisa Islamske Republike Iran Bosni i Hercegovini i priprema sastanka sa Odborom za međunarodne odnose i sigurnost koji će se održati tog istog dana, 13.02.2003.godine od 17.30-18.30 sati. Ovo je ujedno i poziv članovima Komisije za vanjske poslove da prisustvuju ovom sastanku sa Odborom za međunarodne odnose i sigurnost Medžlisa (Parlamenta) Islamske Republike Iran;
 3. Upoznavanje članova Komisije sa Prijedlogom plana posjeta za 2003. godinu na nivou Parlamentarne skupštine BiH koji je sačinilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH;
 4. Upoznavanje članova Komisije sa pozivom potpresjednika Hrvatskog Sabora i predsjednika Odbora za vanjsku politiku, g. Z. Tomca za posjetu Hrvatskom Saboru u prvoj polovici ove godine;
 5. Upoznavanje članova Komisije sa pozivom predsjednika Odbora za vanjsku politiku Državnog Zbora Republike Slovenije, g. J. Kacina za posjetu Državnom Zboru Republike Slovenije;
 6. Upoznavanje članova Komisije sa prijedlogom kriterija za izbor delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama:
  a)      Parlamentarna skupština Vijeća Evrope (VE);
  b)      Parlamentarna skupština Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE);
  c)      Centralno-evropska inicijativa (CEI);
  d)      Interparlamentarna grupa BiH u Interparlamentarnoj Uniji (IPU);
  e)      Parlamentarna delegacija BiH za odnose sa Evropskim parlamentom (EP);
  f)       Parlamentarna skupština Organizacije sjevernoatlantskog saveza (NATO);
 7. Upoznavanje članova Komisije sa informacijom o sastanku predstavnika Ambasade Bosne i Hercegovine u Parizu sa predstavnicima Grupe prijateljstva BiH-Francuska u Nacionalnoj skupštini Republike Francuske;
 8. Upoznavanje članova Komisije sa Zabilješkom o susretu nerezidentnog ambasadora Republike Kube za BiH, g. Laureano Alfredo Leon Alvareza 28. 09.2002. godine sa predsjedavajućim Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u prošlom sazivu;
 9. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.