MENI

19. sjednica Komisije za vanjske poslove

17.6.2004 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 11.02.2004.godine;
 2. Razmatranje ažuriranog Pregleda faza u kojima se trenutno nalaze zakoni koje je potrebno usvojiti sukladno sa programom aktivnosti za realizaciju prioriteta u 2004. godini (dokument Vijeća ministara - Direkcije za europske integracije od 20.05.2004.godine), te kandidiranje ove teme za tematsku sjednicu oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 3. Razmatranje Informacije o stanju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u svijetu (dokument Ministarstva vanjskih poslova od 12.02.2004. godine);
 4. Razmatranje međunarodnih aktivnosti Komisije, posebice predstojeći najavljeni susret sa vanjskopolitičkim odborom Srbije i Crne Gore, te susreti sa grupama za suradnju među parlamentima, a sve sukladno Programu rada Komisije u 2004. godini;
 5. Razmatranje prijedloga članova Komisije za tematske sjednice na temu:
  a)      «Ekonomska diplomacija u funkciji rasta izvoza»
  b)      «Uloga nevladinog sektora u međunarodnim odnosima i vanjskoj politici»;
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Srbije i Crne Gore o uvjetima putovanja državljanja dvije države;
  b)      Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije;
 7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.