MENI

36. sjednica Komisije za vanjske poslove

12.4.2006 9:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 22.03.2006.godine;
 2. Zabilješka sa zajedničkog sastanka Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma PSBiH i Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda PSBiH sa članovima Komiteta za odnose parlamenta s javnošću Skupštine Zapadnoevropske unije, održanog 23.03.2006.godine;
 3. Razmatranje izjave Narodne skupštine Republike Sirije koja se odnosi na izvještaj Međunarodnog komiteta za istragu o ubojstvu bivšeg libanskog predsjednika vlade Rafiq Harriri-ja;
 4. Informacija o pozivu Narodne Republike Kine za zvaničnu posjetu od strane Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na čelu sa g. Martinom Ragužem, u periodu od 10.-30. juna 2006.godine;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Ugovora o izmjenama i dopunama na Ugovor o razvojnom kreditu – Projekat tehničke pomoći u oblasti socijanog osiguranja između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj;
  b)    Evropske konvencije o kinematografskoj koprodukciji iz 1992.godine;
  c)    Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministra Ukrajine o međunarodnom cestovni saobraćaju;
  d)    Sporazuma o zračnom saobraćaju između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država;
  e)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izručenju;
  f)     Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima;
  g)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država o zaštiti statusa i pristupu infrastrukturi i područjima u Bosni i Hercegovini i njihovom korištenju.
 6. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.