MENI

Avdić, Sead

Avdić, Sead
Dom Predstavnički dom
Stranka SDUBiH
Klub Mješoviti klub - nezavisni poslanik - SPU
Izborna jedinica / Entitet FBiH / Izborna jedinica 5
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Datum i mjesto rođenja:
2.05.1944. Gračanica

Stručna sprema:
dipl.inž.maš.

Strani jezici:
njemački i engleski

Bračno stanje:
oženjen

Biografija:
Rođen sam u Gračanici 2. maja 1944. godine, od majke Kadire i oca Alije. U Tuzli sam završio osmogodišnju i Mašinsku tehničku školu. Diplomirao sam 1969. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega upisujem postdiplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1978. magistriram, a 1987. uspješno branim doktorsku disertaciju iz oblasti mašinske automatike. Potom radim na Rudarsko-geološkom fakultetu gdje sam postavljen na mjesto docenta na predmetu: Automatizacija u rudarstvu, rudarsko-mašinski smjer. Aktivno učestvujem u otvaranju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli gdje danas radim u svojstvu redovnog profesora na predmetima:
1. Uljna hidraulika i pneumatika,
2. Automatizacija i robotizacija proizvodnje. Politikom se počinjem baviti 1990. godine nakon višestranačkih izbora kada sam izabran za predsjednika Izvršnog odbora SO Tuzla. Na ovoj funkciji sam sve do 1994. godine kada sam biran za zamjenika načelnika Općine Tuzla sve do 1997. godine. Isto tako 1991. godine biran sam za potpredsjednika Socijaldemokratske partije i tu funkciju sam obavljao sve do 2003. godine kada napuštam SDP i prelazim u nezavisne poslanike. Biran sam nakon 1995. godine u Skupštinu Tuzlanskog kantona i u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Danas sam, po drugi put, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U mandatu 2000.- 2002. obavljao sam dužnost predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Upravo sam završio misiju u Ad hoc komitetu za nadzor izbora u Džordžiji, 2. novembra 2003. godine, u ime Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.U mandatnom periodu 2002. – 2006. izabran sam za zamjenika člana delegacije PSBiH u Vijeću Evrope. Od 2002. predsjedavajući sam Komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om.

 

 

PRETHODNI MANDATI
  • Poslanik u Poslaničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2000. - 2002., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma