MENI

Комисија за спољну трговину и царине

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Јовичић, Славко
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Суљкановић, Мехмед
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Иванковић Лијановић, Јерко
ЧЛАНОВИ: Ајановић, Екрем
Кузмановић, Жељко
Мехмедовић, Шемсудин
Милашин, Љиљана
Соколовић, Салко
Заимовић - Узуновић, Нермина
КОНТАКТ

 

Надлежности

Комисија за спољну трговину и царине разматра питања која се односе на: спољнотрговинску политику; споразуме о међународној трговини; царинску политику; тарифе, прописе и законе из своје области; међународне обавезе Босне и Херцеговине, као и на односе са међународним трговинским институцијама.

Комисија разматра и друга питања из области спољне трговине и царина.
Сједнице