MENI

32. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

21.5.2009 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika  31. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji, predlagač Vijeće ministara BiH na osnovu člana 104. Poslovnika Predstavničkog doma radi dostavljanja Mišljenja o principima predloženog zakona predsjedavajućem Doma;
 3. Realiziranje Zaključka sa 50. sjednice Predstavničkog doma povodom Informacije o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata (zaključci sa  održanog sastanka u Općini Ravno 11. 5. 2009. i obilaska terena poplavljenih područja);
 4. Tekuća pitanja:
  a)       Realiziranje zaključka 31. sjednice Komisije o Prijedlogu mjera za pomoć peradarima BiH , predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i  ekonomskih odnosa BiH;
  b)       Upoznavanje sa dopisom člana Predsjedništva BiH Željka Komšića u vezi Prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar CEFTA-e od  27. 4.2009.;
  c)       Informiranje članova Komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o carinskoj tarifi  Bosne i Hercegovine upućenog Upravnom odboru UIOBiH radi odobrenja, od MVTEOBiH 16. 4.2009.godine;
  d)       Zabilješka sa sastanka održanog 7. 5.2009. u Sarajevu sa predstavnicima klubova uzgajivača i ljubitelja bosanskog bika i predstavnicima Ureda za veterinarstvo BiH.