MENI

36. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

7.10.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Pijredloga zakona o općoj sigurnosti proizvoda, predlagatelj Vijeće ministara BiH na osnovu člana 104. Poslovnika Predstavničkog  doma, radi dostavljanja Mišljenja  predsjedavajućem Predstavničkog   domu;
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH, predlagatelj Vijeće ministara BiH na osnovu člana 104. Poslovnika Predstavničkog doma, radi dostavljanja Mišljenja predsjedavajućem Predstavničkog domu;
  4. Analiza politika, u oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH, sa prijedlogom mjera, realiziranje zaključka 32. sjednice Komisije.