MENI

26. sjednica Komisije za vanjsku trgovinu i carine

4.11.2008 15:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje inicijative za izmjenu Odluke Vijeća ministara BiH o ograničenju uvoza putničkih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma, predlagač: Adem Huskić poslanik u Predstavničkom domu,
  3. Razmatranje Izvještaja Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma od 21.10.2008. za autentično tumačenje člana 7. stav 2.a) Zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini, na osnovu člana 137. stav (5) Poslovnika Predstavničkog doma;
  4. Tekuća pitanja:
    -     upoznavanje sa obavještenjem Vijeća ministara BiH, dostavljeno 29.9.2008. i 13.10.2008. na osnovu Zaključka  23. sjednice Komisije, (izrada Zakona o duhanu i Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini),
    -     upoznavanje s Mišljenjem Direkcije za evropske integracije BiH od 26.9.2008. o usklađenosti Prijedloga zakona o zaštiti domaće proizvodnje, predlagač: Jerko Ivanković Lijanović (dostavljen u parlamentarnu proceduru 1.9.2008.) s acquis communautaire,
    -     upoznavanje s molbom CCI za dostavljanje podataka o radu Komisije.